Bestuur

De Stichting Bureau Nieuwe Kansen. Directie en Bestuur.

rechtspersonen

De taken van het bestuur van de Stichting Bureau Nieuwe Kansen hebben een wettelijke basis in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (verenigingenrecht). De stichting zal vanuit een sociaal en ideëel doel opgericht worden en is daarom niet gericht op het maken van winst. De stichting rechtspersoon = directeur  de heer J. de Boorder is als zodanig verantwoordelijk én aansprakelijk voor het beleid. De bestuursleden zijn alleen persoonlijk aansprakelijk wanneer zij willens en wetens nalatig zijn geweest bij het aangaan van verplichtingen die zij niet kunnen nakomen.

Het bestuursmodel

Het bestuur van onze stichting wordt ingericht volgens het Raad-van-Toezicht-model,      waarbij de directeur het beleid vaststelt en de Raad van Toezicht een controlerende functie heeft.

De raad van toezicht zal samengesteld worden uit bestuurders met elkaar aanvullende  competenties, die samen een verantwoord toezichtsbeleid zullen formuleren en uitvoeren.

taken bestuur

Inhoudelijk richten de taken van een bestuur zich op het beleid waarmee het zijn doelstelling probeert te verwezenlijken. Dat beleid kan elementen bevatten van:

1) Marketing en pr 2) Fondswerving en sponsoring 3) Financiën en fiscale zaken 4) Personeelsbeleid en vrijwilligersbeleid 5) Bedrijfsvoering, kwaliteitszorg, veiligheidszorg en risk management 6) Projectmanagement

Het bestuur is in eerste instantie verantwoordelijk voor het creëren van de randvoorwaarden.

Benoeming bestuur

Dit zal ingevuld worden voor rechtsbekrachtiging van de Stichting Bureau Nieuwe Kansen.

code cultural governance en gedragslijn

Om goed bestuur in culturele organisaties te propageren is de Code Cultural Governance opgesteld. De code geeft belangrijke tips over de organisatie van het bestuurlijke werk en de daarmee gemoeide functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Denk hierbij aan de competenties die van bestuursleden verwacht worden (profielschets), taakverdeling en portefeuilles binnen het bestuur, transparantie en rooster van aftreden.

bnklogokn