Doelstellingen

Wij stellen ons ten doel om onze cliënten te helpen hun bestaan weer op te bouwen in de maatschappij  middels het aanbieden van zinvolle dagbesteding, middels coaching en trainingen, bijvoorbeeld gericht op sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, werk- en hobbyvinding.

Bureau Nieuwe Kansen houdt zich bezig met resocialisatie en re-integratie in brede zin.

Binnen onze stichting kiezen we bewust voor optimale kwaliteit in zorg en begeleiding, door kleinschaligheid en persoonlijke benadering. We hebben immers geleerd door jarenlange ervaring met inrichtingen en instellingen dat werken met grotere groepen of werken met een“groepsgerichte”aanpak veelal niet tot de gewenste resultaten leidt. De behoeften van onze cliënten staan bij ons centraal; Het is onze taak om hieraan invulling te geven.

bnklogokn