Deelnemers

We richten onze begeleiding en zorg op mensen met een afstand tot de maatschappijen én met hulpvraag, zoals:

– ex-gedetineerden

– ex-verslaafden

– mensen met een psychiatrische last

– mensen met een lichte verstandelijke beperking

– jongeren vanuit de jeugdhulpverlening

– dak- en thuislozen

– slachtoffers van mensenhandel

bnklogokn